Векторно изображение на герб Стара Загора

Изображение за герб Стара Загора
Цветност:
Категория:
Индекс:
З, С, S
Добавил:
SDB