Векторно изображение на герб на България

Изображение за герб на България
Цветност:
RGB
Категория:
Индекс:
Б, Г, B, G
Добавил:
ivopetrov
Коментар:
Логото е в cdr файлов формат
Сваляния:
14
Коментари:
1
reward, 20:06 - 17.04.2019
Свалете го до по ниска версия на Corel ако може