Векторно изображение на Ученически институт по математика и информатика (УчИМИ)