Векторно изображение на Герб на България (1881-1927)

Изображение за Герб на България (1881-1927)
Цветност:
RGB
Категория:
Индекс:
Б
Добавил:
Пакко
Коментар:
Герб на България в периода 1881-1927
Сваляния:
66